1. Reklamacje towarów zakupionych za pomocą  sklepu internetowego rozpatrywane są zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego – Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
  2. Po rozpatrzeniu uzasadnionej reklamacji, złożonej w terminie określonym w kodeksie cywilnym, Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany zakupionego towaru na inny, pełnowartościowy. W przypadku wyczerpania stanów magazynowych Sprzedawca zobowiązuje się do zwrócenia kosztów transakcji lub zaoferuje inny produkt dostępny w sklepie internetowym.
  3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni (wyłączając dni ustawowo wolne od pracy) od otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji oraz reklamowanej rzeczy .
  4. Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur można znaleźć: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1366.
  5. Reklamację wraz z załączonymi zdjęciami szkody należy zgłosić mailowo pod adresem: biuro@homeandliving.pl.
  6. Przy produktach szklanych, ceramicznych i innych kruchych oraz w każdym wypadku, gdy stan opakowania może wskazywać na to, ze towar został uszkodzony w transporcie z winy przewoźnika, do reklamacji musi być dołączony protokół szkody sporządzony przez kuriera lub kierowcę firmy spedycyjnej.
  7. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej przez Sprzedawcę reklamacji, reklamowany towar należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu, dobrze zabezpieczony przed wszelkimi uszkodzeniami.
  8. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  9. Przesyłki za pobraniem nie będą akceptowane i nie zostaną odebrane przez Sklep.