1. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że umowa między Kupującym a Sprzedającym stanowi inaczej.
  2. Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta przesyłką kurierską lub poprzez usługi firmy spedycyjnej. Istnieje forma odbioru osobistego zakupionego towaru przez Kupującego.
  3. Produkty są dostarczane przesyłką kurierską od poniedziałku do piątku w godzinach pracy kuriera, produkty dostarczane przez firmę spedycyjną od poniedziałku do niedzieli w godzinach pracy kierowcy.
  4. Czas dostawy towaru dla przesyłek kurierskich wynosi do dwóch dni roboczych, czas dostawy towarów przesyłek gabarytowych, wysyłanych przez firmę spedycyjną wynosi do 10 dni roboczych.
  5. Nie gwarantujemy dostarczenia towaru na godzinę określoną przez Klienta w zamówieniu.
  6. Wszystkie przesyłki kurier lub kierowca firmy spedycyjnej jest zobowiązany wyładować z samochodu.
  7. Usługa dostarczenia mebli nie obejmuje wniesienia..
  8. Meble dostarczane są do miejsca, do którego kierowca może dojechać samochodem.
  9. Przed odebraniem przesyłki od kuriera lub kierowcy firmy spedycyjnej należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera lub kierowcy firmy spedycyjnej sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Działem Obsługi w celu wyjaśnienia sprawy.
  10. Home and Living Wnętrza nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie dostawy towaru.
  11. Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Kupującego, jaką formą transportu zostanie zrealizowane jego zamówienie.